Målrettede efterafgrøder fortsætter i 2018

del

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der er lavet mindre ændringer i ordningen, fx forbedret ansøgningsrunde.

I 2018 er det igen muligt at søge tilskud til at etablere målrettede efterafgrøder. Landbrugsstyrelsen har beregnet et samlet indsatsbehov for hele ordningen på cirka 114.000 hektar efterafgrøder i 2018, som du kan søge tilskud til.

De målrettede efterafgrøder skal som i 2017 ansøges i Fællesskemaet, der åbner 1. februar og løber til den forventede ansøgningsfrist 20. april, eller indtil alle de målrettede efterafgrøder er ansøgt. I 2018 vil der være 2 ansøgningsrunder med frist den 1. febuar og 1. marts, og ansøgningen sker fortsat efter “først til mølle”-princippet.

Tilskudssatsen vil også i år være 700 kr. pr ha.

Tilskud fordeles efter lokale behov

Landbrugsstyrelsen har lyttet til erhvervet og udviklet tilskudsordningen, så der nu er et loft over tilskuddet, som svarer til behovet i de lokale områder. Landbrugsstyrelsen oplyser: “Vi har forbedret vores it-system, så vi i 2018 kan lukke for ansøgninger i et ID15-område, så snart vi har fået nok efterafgrøder i området. På den måde kan vi undgå, at der er områder, hvor det er muligt at søge flere efterafgrøder, end der reelt er behov for. Det betyder også, at efterafgrøderne bliver bedre fordelt i 2018, så risikoen for et krav om obligatoriske efterafgrøder bliver meget mindre end sidste år, hvis landbruget søger ind i ordningen.”

Se kort over ansøgningsrunderne her

Lavere indsatsbehov i 2018

Overordnet set er det samlede indsatsbehov i 2018 lavere end i 2017. Det skyldes blandt andet, at de forventede effekter af andre forhold, der reducerer belastningen, fx etablering af vådområder, større høstudbytter, mindre landbrugsareal mv., er større i 2018 end i 2017. Der er derfor områder i 2018, som ikke længere har et indsatsbehov, men der er dog også områder, hvor indsatsbehovet er større end i 2017.

Find information om målrettede efterafgrøder her