Lovændring – udtagningsmoms til markedsværdi på udtagningstidspunkt

del

Nye og ændrede tiltag fra 1. juli 2021.

Hvad er udtagning?

Hvis virksomheden har taget momsfradrag ved indkøb eller fremstilling af en vare eller ydelse, men i stedet bruger varen eller ydelsen til f.eks. private eller momsfritagne formål, sidestilles dette momsmæssigt med levering mod vederlag.

De nye regler medfører derfor, at der skal betales udtagningsmoms af varen eller ydelsen ved udtagning til udelukkende momsfrie/private formål.

Man sælger så at sige en vare eller ydelse ud af den momspligtige virksomhed til egne private eller momsfritagne formål.

Eksempel:

Ved lukning af virksomhed der skal betales udtagningsmoms af markedsværdien af alle driftsmidler, også selvom de er over 5 år gamle, men obs først gældende fra udtagning fra 01.07.2021.

Andre eksempler omkring driftsmidler

En landbrugsvirksomhed skal ophøre med den momspligtige landbrugsdrift. Ejeren bliver boende på ejendommen, men skal ikke længere drive momspligtig virksomhed.

Ejer ønsker dog at beholde forskellige driftsmidler ved lukningen:

  • En traktor, der er 7 år gammel. Købt for 400.000 kr. med fuldt momsfradrag. Konsekvens ved lukning efter 1. juli 2021 udtagningsmoms af markedsværdien.
  • En havetraktor, der er 4 år gammel. Købt for 40.000 kr. med fuldt momsfradrag. Konsekvens ved lukning efter 1. juli 2021 udtagningsmoms af markedsværdien.
  • En lille varebil, der er 3 år gammel. Købt uden momsfradrag, da den har kørt delvist privat.

Dog er moms af driftsudgifter fratrukket. Konsekvens ved lukning efter 1. juli 2021, obs ingen momsbetaling.

Hvis der havde været tale om en stor varebil købt med delvist momsfradrag, skulle der betales udtagningsmoms af markedsværdien samt opgjort supplerende momsfradrag.

Obs, der kommer også nye regler for fast ejendom fra 01.07.2021

Illustrerende eksempel kommer her:

En landbrugsvirksomhed opfører en hal til brug i den momspligtige landbrugsdrift. Momsen af byggeudgifterne fratrækkes derfor. Opførelsesudgifterne udgør 1.000.000 kr. ekskl. moms. Der fratrækkes 250.000 kr. i moms.

På ejendommen ligger yderligere 5 driftsbygninger og et stuehus.

Efter et stykke tid, er der ikke længere behov for at bruge hallen i virksomheden. Den søges derfor udlejet. En velgørende forening ønsker at leje hallen uden moms.

  • Konsekvens ved momsfri udlejning i år 3: Efter SEGES’ vurdering udtagningsmoms men markedsværdien kan være svær at opgøre.
  • Konsekvens ved momsfri udlejning i år 7: Betaling af den resterende reguleringsforpligtelse på én gang.
  • Konsekvens ved udlejning i år 11: Ingen momsmæssige konsekvenser – den 10 –  årige  reguleringsperiode er udløbet

Øvrig nyt på momsområdet

Ophævelse af 80 kr.  –  grænsen ved køb af varer fra tredjelande pr. 1. juli 2021. Importmoms for privates køb fra f.eks. webshops fra første krone

Ændring af momsregler ved fjernsalg m.v. pr. 1. juli 2021: Momsregistreringsgrænsen for fjernsalg sænkes generelt til 10.000 Euro årligt pr. EU – land. Omfatter nu både salg af varer og ydelser til private.  Resultat: Flere salg af både varer og ydelser fra f.eks. webshops til private i andre EU – lande skal momses i køberlandet.

Hvordan: Sælger opkræver køberlandets moms. Afregnes via særlig momsregistrering og indberetning i DK (One Stop Shop)