L&F: Vi og foreningerne kæmper for et sundt vandmiljø og landbrug i vækst

del

Når mange foreninger og L&F trykker ”send” på vores høringssvar til 3. generation vandplaner, er det den foreløbige kulmination på flere års faglig indsats.

Vi kan både få et sundt vandmiljø og et landbrug i vækst. Det er vi overbeviste om. Men det kræver et korrekt fagligt grundlag for vandplanerne, så indsatskrav og metoder er realistiske. Det har vi kæmpet for i flere år, skriver viceformand Thor Gunnar Kofoed.

I L&F har vi lavet et samlet høringssvar med kritik af det faglige grundlag og forslag til ændringer af planerne. Mange landbrugsforeninger leverer lokale og regionale høringssvar, hvor de zoomer ind på forholdene i de enkelte områder.

L&F har sammen med foreningerne fagligt kendskab til den lokale virkelighed, mens Miljøstyrelsen gennem ti år med modelberegninger uden ønsket effekt har vist manglende kendskab til den.

Nu får myndighederne en god og omfattende dækning af landbrugets synspunkter, både for kystvande, kvælstofindsatser og vandløb. Som udgangspunkt er det sidste generation vandplaner, og derfor er det helt afgørende at lande det rigtigt nu.

Second opinion-sejren

En second opinion af kvælstofindsatsen venter – en betydelig sejr for os i landbrugsaftalen. Vores faglige kritik i høringssvarene burde betyde, at arbejdet med den nye faglige vurdering får et så konkret fundament som muligt. Vores klare forventning er, at sammen med de lokale analyser, anerkendelsen af marine virkemidler og landbrugsaftalens beslutning om at prioritere kollektive virkemidler bliver reduktionsmålene mindre eller omprioriterede.

Det enøjede fokus på kvælstof fra landbrugsdrift skal væk. Andre presfaktorer som næringsstoffer fra punktkilder, spildevand og overløb fra rensningsanlæg, samt invasive arter, forurenende stoffer og opfiskede stenrev skal tænkes ind – sammen med årstidernes betydning.

Læs hele artiklen og find linket til høringssvaret her