L&F afholder webinar om de nye ejendomsvurderinger

del

Allerede på tirsdag i næste uge kan du blive klogere på de nye ejendomsvurderinger. L&F inviterer til webinar Se link nederst i artiklen.

Der er lige nu megen medieomtale af de nye ejendomsvurderinger, hvor en ejendom kan skifte status fra landbrug til ejerbolig med markante skattestigninger til følge.

Landbrug & Fødevarer er opmærksomme på, at det kan få store konsekvenser og vi holder øje med, hvor mange ejendomme, der skifter status, samt hvilke andre negative konsekvenser, de nye vurderinger får.

Derudover har de afgivet høringssvar, hvor vi påpeger en række udfordringer med de nye vurderinger.

Viceformand Lone Andersen er blevet interviewet af blandt andre TV2 Østjylland om de nye regler og har blandt andet sagt:

– Vi er glade for at der nu er kommet klarhed over reglerne, men vi følger nøje udviklingen og ved, at der er en række udfordringer i forhold til den vigtige grønne omstilling.

– Reglerne kan være en barriere for mere natur,  da ejere af mindre landbrugsejendomme, der i god tror og med god intention har planer om at foretage naturtiltag på deres ejendom, nu vil stoppe tiltagene, da de ved at gennemføre dem risikere at ende i kategorien ejerbolig og derved få en markant stigning i ejendomsskatten.

– Landbrug & Fødevarer har via høringssvar gjort opmærksom på, at hvis ikke arealer der er udlagt til for eksempel vådområder, naturpleje, læhegn eller småbiotoper anses som værende landbrugsjord, ser L&F det som en hindring for den grønne omstilling og en barriere for mere natur, lyde det fra Lone Andersen.

Webinar på tirsdag

Der vil desuden være et webinar på tirsdag den 18. april klokken 14.00, som alle interesserede er velkomne til at deltage i. I må meget gerne dele link til webinar i jeres nyhedsbreve og andre kommunikationskanaler.

Webinar: Bliver du ramt af de nye ejendomskategoriseringer?