Lejre Kommune udbyder jord til forpagtning fra 2019-2024

del

Lejre Kommune har ca. 63 ha landbrugsjord. Disse arealer udbydes nu til forpagtning i en ny periode fra 1. oktober 2019 til 31. august 2024.

Sidste frist for at sende eller aflevere tilbud er 23. april 2019 kl.12. Tilbudsgivere kan forvente svar primo juni 2019.

Hvordan afgiver jeg tilbud?

Læse mere om, hvordan du byder her: www.lejre.dk/erhverv/erhvervsservice/erhvervslejemaal-og-grunde/

Tildelingskriterier:

Lejre Kommune ønsker at prioritere økologien højt på de kommunale arealer og derfor vil der i tildelingen lige som ved sidste udbud blive lagt vægt på økologisk drift. Prioritering af ansøgere til bortforpagtning af kommunens jordarealer, sker efter disse kriterier, med øverste som højest prioriteret:

  1. Certificeret økologisk jordbrugsproduktion
  2. Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion
  3. Pesticidfri dyrkning bortset fra områder, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerheds- og driftsmæssige problemer, men kun hvis forbruget er reduceret til et minimum.

Ansøgere i kategori 2 og 3 kommer kun i betragtning, hvis der ikke indkommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1, og ansøgere i kategori 3 kommer kun i betragtning, hvis der ikke indkommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1 og 2.

Ansøgere, der ikke driver pesticidfri eller økologisk landbrugsproduktion, kommer kun i betragtning, hvis der ikke kommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1, 2 og 3.

Pris

Der er fastsat en mindste udbudspris for de forpagtede jordarealer på 2.000 kr. pr. hektar. Den lave mindstepris skyldes, at det er et samlet udbud, der dækker over en stor variation af arealer med forskelligt dyrkningspotentiale.

Kilde: Lejre Kommune