Landbrugsstyrelsen udsender varsling om afmelding af Register for Gødningsregnskab

del

Får du brev fra landbrugsstyrelsen, med varsel om afmelding fra Register for gødningsregnskab, så kontakt din planteavlskonsulent.

Får du brev fra landbrugsstyrelsen, med varsel om afmelding fra Register for gødningsregnskab, så start med at tage det roligt. Brevene er skrevet meget firkantet, men der er nogle fortsatte muligheder for at være tilmeldt frivilligt.

Derfor tag det roligt og kontakt din planteavlskonsulent.

Forklaring:

En andel af de mindre landbrug, (med et areal på under 10 ha), modtager lige nu brev fra Landbrugsstyrelsen med varsel om afmelding fra Register for Gødningsregnskab pr. 31. juli 2021. En afmelding betyder, at bedriften ikke kan modtage husdyrgødning og ikke købe afgiftsfri gødning – hvis den ikke bliver meldt til igen inden 31. juli 2022.

Det er fortsat muligt frivilligt at tilmelde bedrifter, der har 5-9,99 ha med afgrøder, der har en N- eller P-norm på mere end 0, men det kan først ske, når tilmeldingen åbner i Landbrugsstyrelsens Tast selv-service 1. august.

Som det ser ud lige nu, vil det ikke være muligt at svare på – eller klage over brevene, med mindre man opfylder betingelserne for at have pligt til at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Særligt for Økologerne

Skærpede regler i Lov om anvendelse af gødning m.v. betyder, at bedrifter med mindre end 5 ha ikke længere frivilligt kan tilmelde sig Register for Gødningsregnskab. De kan dermed ikke længere modtage kvælstoftillæg under Økologisk arealtilskud. Bedriften kan opretholde tilsagnet om kvælstoftillæg og skal fortsat indberette tilsagnet i Fællesskemaet i resten af tilsagnsperioden for at undgå tilbagebetalingskrav, men behøver ikke at opfylde gødningsloftet på 65 kg udnyttet N pr. ha.

Reglerne lige NU (generelt):

En virksomhed kan være frivilligt tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis virksomheden har et aktivt CVR-nr. og drives med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser:

  • Virksomheden disponerer over et areal med afgrøder på 5 ha eller derover, der er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor.
  • Virksomheden dyrker på sit areal afgrøder, som samlet er omfattet af en kvælstofnorm på mindst 90 kg kvælstof pr. ha pr. år.