Landbrugsstyrelsen har opdateret vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2022

del

Landbrugsstyrelsen har opdateret vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2022. De væsentligste ændringer er foretaget for at præcisere Landbrugsstyrelsens fortolkning af de nye økologiregler, som fandt anvendelse fra 1. januar 2022. Du kan se et retteblad med alle ændringer på vores hjemmeside, hvor du også finder vejledningen.

Klik her og læs mere.