Landbrugets nye fødevareminister bliver Jacob Jensen fra Venstre

del

Se alle ministrene i den nye regering og læs et uddrag af regeringsgrundlaget.

Mette Frederiksen har sat navn på sine 23 ministre og landbruget får igen ny miljøminister og ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Og der bliver rigeligt at arbejde med for den nye fødevareminister, som dette uddrag fra regeringsgrundlaget beskriver:

“I de kommende år står landbruget og fødevaresektoren over for en ambitiøs omstilling på mange områder. Udledningerne skal nedbringes markant, vi skal beskytte drikkevandet bedre, have mere natur og skov samt styrke økologi og den plantebaserede produktion. Regeringen noterer sig, at erhvervet selv har høje ambitioner for den grønne omstilling.

Regeringen vil fremlægge et forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt deres konklusioner. Klimaafgiften skal sikre implementering af udviklingssporet og opfyldelse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 pct. i 2030 i forhold til 1990. Regeringen vil bede ekspertudvalget fremlægge forskellige scenarier for at nå dette mål på linje med de anbefalinger udvalget fremlagde i forbindelse med CO2e-afgiften på industri, herunder hensyntagen til at modvirke udflytning af produktion, inddrage internationale erfaringer og muligheden for at lægge CO2e-afgift på slutforbruget
som et muligt virkemiddel.”

(Kilde: stm.dk)

Regeringens ministre:

1) Statsminister Mette Frederiksen

2) Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen

3) Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

4) Finansminister Nicolai Wammen

5) Økonomiminister Troels Lund Poulsen

6) Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde

7) Justitsminister Peter Hummelgaard

8) Kulturminister Jakob Engel-Schmidt

9) Erhvervsminister Morten Bødskov

10) Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen

11) Miljøminister Magnus Heunicke

12) Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil

13) Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

14) Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye

15) Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek

16) Skatteminister Jeppe Bruus

17) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen

18) Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm

19) Transportminister Thomas Danielsen

20) Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

21) Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre

22) Ældreminister Mette Kierkgaard

23) Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard