Landbruget 2018

del

Tal og beregninger i landbruget 2018.

foto: colourbox

Dansk Statistik er nu udkommet med publikationen, Regnskabsstatistik for jordbrug 2018, som beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, blandt andet kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri, skriver dst.dk i et nyhedsbrev.

2018-udgaven viser blandt andet, at:

  • Driftsresultatet for det gennemsnitlige jordbrug endte i 2018 på 61.000 kr., hvilket var markant dårligere end 2017, men kun lidt ringere end niveauet i 2015-2016. Året 2018 var præget af tørke og lavere priser på de for landbruget vigtige produkter mælk, svin og minkskind.
  • 1.625 jordbrug var fuldt omlagt til økologi i 2018. Det er 16 pct. flere end året før.
  • Strukturudviklingen har medført, at antallet af jordbrugsbedrifter er faldet med 20 pct. over de seneste ti år.
  • Prisen på slagtesvin faldt med 15 pct. og de konventionelle svineproducenter havde med -0,2 mio. kr. i gennemsnitligt driftsresultat i 2018 en tilbagegang på hele 2,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. usikkerhed om udbrud af afrikansk svinepest i europæiske lande samt højere foderpriser på grund af tørken.
  • Pelsdyr produktion var den sektor, der klarede sig dårligst i 2018. Gennemsnitsprisen pr. minkskind faldt til 212 kr., hvilket er langt fra toppen i 2013 på 602 kr.
  • Blandt samtlige driftsformer i jordbruget havde grøntsags-gartnerierne de største driftsresultater med hhv. 1,3 og 0.9 mio. kr. på friland og i væksthus.

Publikationen kan downloades gratis på Dansk Statistiks hjemmeside www.dst.dk