Afgrødefordelingen for 2017

del

Landbrug- og Fiskeristyrelsen har opgjort fordelingen, og vinterhvede er den største afgrøde efterfulgt af vårbyg.

På Landbrug- og Fiskeristyrelsen´s hjemmeside kan du se opgørelsen af afgrødefordelingen for 2017.

Arealet med vinterhvede har overhalet sidste års nummer 1, vårbyg. I tabellen kan du se arealfordeling af de 10 største afgrøder i 2017.

Afgrøde Areal med grundbetaling 2017 Areal med grundbetaling 2016 Forskel
Vinterhvede 548.663 528.594 20.069
Vårbyg 540.832 596.601 -55.768
Græs med kløver/lucerne, u. 50 % bælgpl. (omdrift) 179.090 178.179 910
Vinterraps 176.900 162.471 14.428
Silomajs 166.829 176.750 -9.920
Vinterbyg 124.866 110.020 14.846
Permanent græs, normalt udbytte 90.470 94.148 -3.678
Vinterhybridrug 88.729 78.747 9.982,0
Vårhavre 58.175 53.023 5.152
Græs uden kløvergræs (omdrift) 48.823 49.564 -741

Andelen af permanent græs er igen stor nok

Hvert år opgør Landbrug- og Fiskeristyrelsen andelen af permanent græs i Danmark på baggrund af de indsendte fællesskemaer. Det skyldes, at et af de grønne krav i EU’s forordning om arealstøtte er, at Danmark skal opretholde andelen af permanent græs.

I 2017 er andelen af permanent græs beregnet til 7,5 procent af landbrugsarealet. Det er en lidt lavere andel end i 2016, men fordi der samtidig er en relativt stor del af det permanente græsareal, der er blevet økologisk, opfylder Danmark fortsat kravet. Det har ikke været et problem for jer at opfylde kravet om permanent græs, siden det blev indført.