Landbrug med blandet produktion har mange fordele

del

Principper fra fortidens landbrug kan, populært sagt, blive fremtidens løsning. I stedet for at gå mod mere og mere specialisering, vil et nyt stort EU-projekt nu se på, hvilke gevinster der kan være ved blandede landbrugssystemer, når det gælder klima, miljø og samfundet i øvrigt.

I et nyt stort EU-projekt skal forskere fra blandt andet Aarhus Universitet udforske forskellige typer blandede landbrugssystemer, inklusiv skovlandbrug, ud fra antagelsen om, at den måde at dyrke landbrug på rummer mange fordele.

Både når det gælder bæredygtighed generelt, modstandsdygtighed over for klimaforandringer, bedre udnyttelse af næringsstoffer og biodiversitet.

Aarhus Universitet skal sammen med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer red.) lede MIXED-projektet, der har et samlet budget på 7 mio. euro. Det skriver Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet.

Læs hele pressemeddelelsen her.