Kvælstofprognosen 2020

del

Se, hvad du kan tilføre af gødning på dine marker.

Landbrugsstyrelsen har netop udsendt den årlige kvælstofprognose, hvor kan du se, hvor meget du kan gøde i indeværende planperiode.

I den årlige kvælstofprognose, der gælder for den igangværende planperiode, kan du se, om du kan tilføre din jord mere eller mindre kvælstof end normen, alt efter hvilket område i Danmark din jord ligger i, og hvilken jordbundstype den har.

Kvælstofprognosen inddeles i to områder

Kvælstofprognosen inddeles i følgende områder på baggrund af N-min prøverne og nedbøren i området.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose gælder for vinterkorn og vårsåede afgrøder

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder. Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofindhold varierer alt efter jordtype

Korrektionen af kvælstofkvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering. Prognosen følger kommuneinddelingen. I tabellen ‘Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område’ kan du se, kvælstofkvoten for de forskellige jordtyper, og i ‘Tabel over kommunerne fordelt i område A og B’ kan du se områdeinddelingen for din kommune.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha)

Område Grovsand JB1 og JB3 Finsand JB2 og JB4 Lerjord JB over 4
A 0 10 10
B 0 5 10

 

Tjek din kvælstofkvote i Tast selv-service

Kvælstofprognosen træder i kraft torsdag den 19. marts, hvor vi offentliggør bekendtgørelsen, og umiddelbart efter vil du kunne se tallene for kvælstofprognosen 2020 i Tast selv-service på siden vedrørende gødningsplanlægning, hvis du opdaterer dit skema. De Sjællandske kommuner er primært placeret i område B. Se mere i den vedhæftede tabel Kvælstofprognosen_2020 , hvordan kommunerne er fordelt mellem områderne A og B.

Hvis du allerede har beregnet din kvælstofkvote, vil den automatisk blive genberegnet efter 26. marts.