Krav om præ-eksportcertifikat efter Brexit ved eksport af danske planter via Nederlandene

del
Landbrugsstyrelsen

Danske eksportører af planter mødes med krav om dansk præ-eksportcertifikat, når de eksporterer planter til Storbritannien via Nederlandene. Landbrugsstyrelsen undersøger, om det plantepas, der allerede følger med planterne, dokumenterer de nødvendige oplysninger. Vi er derfor i øjeblikket i tæt dialog med den hollandske plantesundhedsmyndighed om en løsning. I mellemtiden udsteder vi præ-eksportcertifikater for at sikre, at eksporten til Storbritannien kan fortsætte.

Læs hele nyheden her.