Kontrol i vores område

del

Flere landmænd i vores område har de seneste dage haft besøg af kontrollanter.

Kontrol af efterafgrøder

Flere har haft kontrol af deres efterafgrøder. De forskellige efterafgrøde kategorier rammes forskelligt. Hvis de underkendes, kan der risikeres træk i kvoten, nedsat støtte eller bøde. Det er derfor vigtigt, at du går en tur i marken og vurdere hvordan dine efterafgrøder står. For det er nemlig stadig muligt at nedskrive arealet for de pligtige efterafgrøder og justere til dit egentlige krav eller bruge af banken.

Kontakt din planteavlskonsulent hvis du er usikker på dækningsgraden af dine efterafgrøder og vi vil hjælpe nedskrivning af arealet, hvis det er muligt.

Tabellen viser dækningsgrad i forhold til kontroltidspunktet (trappemodel, se forside billede)
Tidspunkt for kontrol Minimumskrav til dækningsgrad (procent)
11. sep. til 14. sep. 15
15. sep. til 20. sep. 20
21. sep. til 25. sep. 25
26. sep. til 1. okt. 30
2. okt. til 6. okt. 35
7. okt. til 19. okt. 40

 

Det er meget vigtigt at du får tjekket dit kemirum.

Produkter der indeholder aktivstoffet epoxiconazol SKAL bortskaffes inden d.  31. oktober 2021.De bliver forbudt i hele EU og bødestørrelsen starter ved 20.000 kr.

Det drejer sig blandt andet om:

Bell, Ceando, Opera, Rubric, LFS Epoxiconazol, Viverda, Maredo, Opus mfl.