Kontantbetaling

del

Den maksimale kontantbetaling for en vare inkl. moms sættes ned fra 10.000 kr. til 8.000 kr.

Fra 1. januar 2019 af kan du kun få fradrag af varekøb, som betales kontant og hvis beløbet ikke overstiger 8.000 kr. inkl. moms. Grænsen for kontantbetaling uden indberetningspligt ligger i dag på 10.000 kr.

Løbende eller periodiske betalinger skal sammenlægges. F.eks. betaler du en forpagtning i 2 rater à 3.500 kr. + moms skal du i 2019 sørge for, at du betaler det med en bankoverførsel da det totale beløb inkl. moms overstiger 8.000 kr.

Overstiger købet kontantbetalings grænsen, skal du indberette det senest 14 dage efter købet. Så har du stadig mulighed for at kunne fratrække købet skattemæssigt. Dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

Indberetningen sker via SKATs hjemmeside. Sker der kontante betalinger over grænsen og overholdes indberetningsfristen ikke. Er der ingen dispensationsmulighed og varekøbet kan dermed ikke skattemæssigt fratrækkes. Du kan endda gøres solidarisk hæftende for betaling af moms hvis betalingsmodtageren har unddraget momsen af den pågældende køb og hvis købet overstiger 8.000 kr.