Konsulentmøde om skovtilskudsordninger 2021 – deltag i online informationsmøde

del

På grund af hjemsendelsen som følge af COVID-19 bliver konsulentmødet om skovordninger 2021 afholdt som online informationsmøde onsdag den 3. marts.

Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen afholder et online informationsmøde (webinar) om årets tilskudsordninger for skovbruget, hvor du kan deltage direkte fra din computer, tablet eller telefon, det skiver styrelsen på deres hjemmeside.

Du kan på webinaret bl.a. høre mere om ordningernes formål og indhold og mulighederne for at søge tilskud fra dem. Mødet henvender sig primært til konsulenter, der arbejder med skov- og naturordninger.

Landbrugsstyrelsen fortæller om tilskud til:

  • Skov med biodiversitetsformål

Miljøstyrelsen fortæller om tilskud til:

  • Privat urørt skov
  • Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder

Der vil blive afholdt et særskilt webinar om tilskud til skovrejsning i løbet af foråret 2021.

Tid og sted

Mødet kommer til at foregå onsdag den 3. marts kl. 10.00-11.30.

Online informationsmødet afholdes via Landbrugsstyrelsens webinarløsning. Klik her hvor du finder link til tilmeldingen – og husk det er gratis.