Konferencen om fremtidens vandplaner er skudt i gang

del

Formand for Landbrug & fødevarer Søren Søndergaard understregede indledningsvis på konferencen vigtigheden af, at vandplanerne blev taget op til revision.

– Vi er glade for denne second opinion. For det er helt afgørende, at vi får en saglig diskussion af blandt andet de marine virkemidler. Der er afsagt midler til lokale tiltag og undersøgelser, hvilket Landbrug & Fødevarer længe advokeret for – især lokale analyser for der er ikke to fjorde der er ens, og det skal afspejles i arbejdet og kommende undersøgelser. Mange landmænd har allerede taget initiativet til sig og tænkt i løsninger og muligheder, lød det fra formanden.

Det er en ommer

– De nyeste udkast til vandplanerne er frustrerende, når det omhandler kvælstof, for vi har reduceret kvælstof i 30 år, og vi kan ikke blive ved med at justere her. Det er ikke nok med mere af det samme, det er uholdbart, påpegede Søren Søndergaard.

Flemming Gertz, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, understregede den sidste pointe omkring kvælstof. Vi kan ikke kun hive i kvælstof. Det er som fagperson underligt, hvordan debatten ensidigt fokusere på kvælstof i forbindelse med vandmiljøet. Blandt andet fosfor er også vigtig for vandmiljøet, men den diskturer politikere, journalister og meningsdannere slet ikke i samme grad.

Konferencen, der blev afholdt i Fællessalen på Christianborg, havde flere indlægsholdere der talte for lokale marine løsninger som f.eks. muslingeopdræt, stenrev og udplantning af ålegræs.  På konferencen blev der givet en smagsprøve på mulighederne gennem et oplæg om ålegræs og de enorme gevinster, det giver for både miljø, natur og klima.

Konferencen blev livestreamet, og optagelserne kan findes her sammen med præsentationer og COWI’s analyse.