Kører du lovligt?

del

Tag på ADR kursus den 5. marts.

foto: colourbox

Vidste du, at håndterer og transporterer du farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj. Så kræver det et ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for, at du må løse opgaven?

Mangler du uddannelsesbeviset, kan det resultere i bøder på 5000,- kr. til både den ansatte og virksomheden.

ADR uddannelsen er en lovpligtig uddannelse i landbruget med fokus på sikkerhed og transport af farligt gods.

Farligt gods er f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på ladbil / arbejdsbil, svovlsyre, ilt og gasflasker og pesticider med UN-nummer (under frimængden), f.eks. Round Up

For tilmelding se mere her