Klimaskovfonden planter sin første skov

del

Spaden blev i denne uge stukket i jorden til det første af Klimaskovfondens mange skovrejsnings- og lavbundsprojekter, der skal accelerere den danske klimaindsats. I fondens første ansøgningsrunde er der givet tilsagn til 17 kommuner om etablering af 24 nye skove og et stort lavbundsprojekt, skriver de i en pressemeddelelse.

Klimaskovfonden har efter sin første ansøgningsrunde netop givet tilsagn om støtte til skovrejsning eller udtagning af lavbundsjord på kommunale arealer i 17 kommuner landet over.
Projekterne er fordelt på i alt 230 hektar. Her bliver der til sammen rejst 24 skove. Desuden bliver der udtaget lavbundsjord til et enkelt stort, lysåbent naturområde.