Vær opmærksom, hvis du bruger Kerb i frøgræs!

del

Kerb 400 SC er nu godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs.

Græsukrudtsmidlet Kerb er godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, og i strandsvingel og hundegræs til frøproduktion.

Forsøg i de seneste 4 år med Kerb har vist, at midlet under visse betingelser kan være en brugbar løsning mod enårig rapgræs og alm. rapgræs i alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs.

Forsøgene har imidlertid også vist, at der kan være en risiko for alvorlige skader på afgrøden, hvis du ikke følger vejledningen.

Behandlings betingelser

Kerb skal i forhold til sin godkendelse anvendes før 1. marts. Forsøgene viser, at du opnår den største skånsomhed ved en sen anvendelse. Det vil sige, at midlet skal anvendes i sidste halvdel af februar måned.

Du må kun bruge Kerb på arealer, hvor afgrøden ikke er stresset. Planterne skal være veletablerede med et veludviklet rodsystem, og deres næringsstofstatus skal være i orden. Undgå overlap og sprøjt aldrig på vandlidende marker.

Når du sprøjter med Kerb, skal det være i en periode, hvor der forventes stigende temperaturer til over frysepunktet efter behandling. Der må i dagene efter behandling ikke komme kraftig nedbør.

De enkelte afgrøder

  • Strandsvingel er den mest følsomme art. Kun de spinkle plænetyper bør behandles og kun hvis der er store problemer med ukrudtsgræsser. Doseringen må ikke overstige 0,2 l/ha, og vær meget opmærksom på at undgå overlapninger.
  • Alm. rajgræs udlagt i dæksæd eller arealer til 2. års høst må behandles. Doseringen bør ikke overstige 0,3 l/ha. Er der meget alvorlige problemer med enårig eller alm. rapgræs på arealet, og er ukrudtet blevet lidt stort, kan du øge doseringen til 0,4 l/ha, men så øges risikoen for alvorlige skader på afgrøden. Alm. rajgræs udlagt i renbestand må aldrig behandles.
  • Hundegræs kan anvendes op til 0,3 l/ha. Hundegræs har vist sig at være ret tolerant over for Kerb, men der er også her set skader i overlap, så det skal undgås, og kun arealer med alvorlige problemer med enårig og alm. rapgræs bør behandles.