Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion

del

I mandags præsenterede Klimarådet en række anbefalinger, der skal få Danmark i mål med 70 procent reduktion i 2030. Omstillingen kræver både hurtige implementeringer af de allerede kendte teknologier og en mere langsigtet, strategisk indsats, forklarer rådet.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i december 2019 at indgå en aftale om en ny klimalov, som indebærer, at Danmark skal have reduceret sine udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030 og være klimaneutralt i 2050. I rapporten Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion viser Klimarådet en vej til målet i 2030.

Det vil kræve en markant indsats at nå 70 procents reduktion, og omstillingen vil kunne mærkes i de fleste dele af det danske samfund. Klimarådets rapport viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved at opfylde målet vil stige gradvist i løbet af de næste ti år og nå 15-20 milliarder kroner i 2030. Denne omkostning svarer til under 1 procent af BNP, skriver klimaarådet.dk.

Vil man læse mere om anbefalinger og konklusioner, kan rapporten downloades på www.klimaraadet.dk. Ellers kan du kontakte kommunikationsrådgiver Niels Okking i Østdansk Landboforening.

Om Klimarådet

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der i henhold til klimaloven rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde. Klimarådet har desuden til opgave at vurdere udviklingen i klimaindsatsen i forhold til Danmarks klimamål.