Kender du den om de 7 synder?

del

Kampen for rimelige vandplaner

Fakta om L&F’s indsats i kampen for et solidt fagligt grundlag for vandplanerne.
Ifølge vandområdeplanerne skal kvælstofudledningen i Danmark reduceres med 13.000 tons frem mod 2027. Målsætningen bygger på et modelgrundlag, som er fyldt med fejl og mangler.

I løbet af sommeren 2017 præsenterede L&F i en kronikserie i Landbrugsavisen syv af de væsentligste fejl i målsætningen. Vi kalder det syv synder, fordi konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes, og miljømål fastsættes realistisk og på et solidt grundlag.

Modelgrundlaget blev evalueret af et internationalt ekspertpanel, der kom med en endelig rapport i oktober 2017. Rapporten gav L&F medhold i vores kritik, og daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lovede på den baggrund et retningsskifte i vandplanerne. Men først fra næste planperiode, der starter i 2021.

I løbet af 2018 er forberedelserne til næste planperiode for alvor gået i gang. Og i den proces skal vi have vished for, at retningsskiftet rent faktisk kommer. Derfor mindede vi om De 7 Synder i Landbrugsavisen hen over fire uger i efteråret. Hvad handlede synderne om, hvad sagde evalueringspanelet til kritikken, hvor står vi nu – og hvad kæmper L&F for?

Læs mere her om de De 7 synder