Kend din jord!

del

Tjek jordens kalk- og næringsstofindhold regelmæssigt med jordanalyser, for at undgå udbyttetab og for evt. at reducere kravet om fosforregulering.

Det er dyrt både at gøde for lidt eller for meget. Gødskning med P,K,og Mg er en langsigtet investering som sjældent betaler sig første år, men som også er svær at rette op inden for få år ved underskud.

Næringsstof indhold i jorden

Med stigende gødningspriser, som vi nok skal vænne os til de næste par år, samtidig med nedadgående afgrødepriser, er det som bekendt vigtigt, at jordens gødningstilstand er afstemt efter afgrøderne for at opnå et optimalt udbytte.
Vi ser en tendens til lave fosfortal, specielt i planteavlsbrug, dvs fosfortal under 2. Det indebærer risiko for udbyttetab. For andres vedkommende, er der et opsparet overskud af fosfor og kali, hvor man kunne spare PK-gødning et år eller to.

Ny fosforregulering

I efteråret 2017 træder det nye fosforloft i kraft, og det kan betyde, at nogle bedrifter bliver begrænset på den mængde nærringstoffer, de må tildele på deres arealer. Hvis du kan bevise via en jordprøve, at arealerne har et fosfortal på under 4, giver det mulighed for at hæve fosforloftet kg P/ha. Ved at tage jordbundsanalyser hver 5 år (prøven skal være taget efter den 1/8 2013) sikrer du dig muligheden for, at gødske og kalke optimalt.

Kvægundtagelsesbrug

På undtagelsesbrug, dvs. hvor der udbringes fra 170-230 kg kvælstof i husdyrgødning pr. ha, skal der udtages en jordprøve minimum hvert 4. år for hver 5 ha for hele omdriftsarealet, som bedriften har til rådighed i den planperiode, hvor prøverne skal tages for at benytte denne undtagelse.
Er de seneste jordprøver udtaget før 1/8 2014 (planperioden 2013/14), skal der igen udtages jordprøver inden 31/12 2018 (planperioden 2017/18), hvis undtagelsesbestemmelsen skal benyttes i 2017/18.

Pris

Vi kan tilbyde at komme ud og tage jordprøverne, få dem analyseret og lagt ind på luftfoto af ejendommen. Prisen afhænger af arealet, så kontakt os og få et tilbud.

For aftale, kontakt :
Jeppe Hybholt – Kontor 56791926 eller mobiltlf. 21 17 19 26.