Kend din nabo!

del

Har din nabo prosulfocarb-følsomme arealer, er det vigtigt, at du at viser hensyn med fx anvendelsen af Boxer i nærheden af en frugtplantager.

Placering af prosulfocarb-følsomme afgrøder

I de senere år er der gjort et antal fund af aktivstoffet prosulfocarb (Boxer) på fx frugt og grønsager. Dette er et problem både for økologiske og konventionelle producenter, idet rester af prosulfocarb ikke må kunne påvises i afgrøder, hvor prosulfocarb ikke er godkendt.

Der er udarbejdet en handlingsplan for at sikre, at prosulfocarb (fx Boxer) i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, ikke forårsager restkoncentrationsproblemer for producenter af økologiske og konventionelle produkter (især æbler, men også anden frugt og grønt), hvor prosulfocarb ikke er godkendt.

Prosulfocarb-handlingsplan 2017

Der er fokus på nabodialog mellem landmænd og frugtavlere, som opfordres til at være i tæt dialog om, hvornår frugten skal plukkes og om afstande til frugtplantagerne.

På baggrund af ansøgninger om grundbetaling 2017 har SEGES udarbejdet billeder, som viser placeringen af frugt-, grønsags- og andre afgrøder, hvori prosulfocarb-midlerne ikke er godkendt, og som er følsomme for afsætning af prosulfocarb efter afdrift eller fordampning

Billede viser placeringen af arealer med afgrøder i vores område. Tal med dine naboer, så du undgår, at sprøjtevæske fra din mark forurener naboafgrøderne.

Har du brug et detaljeret kort for dit område, kan du kontakte os.

I 2017 er der for første gang lovkrav om anvendelse af mindst 75% afdriftsreducerende teknik ved sprøjtninger med prosulfocarb, læs mere her.