Karakter for foderværdi i hvedesorter

del

På basis af minimum to års analysedata er der givet en karakter for de enkelte kornsorters foderværdi. Udvalgte kornsorter fra SEGES og Tystoftefondens fælles sortsafprøvning analyseres hvert år for foderværdi til svin. Der analyseres for to typer af foderenheder: FEsv = Foderenheder til svin i vækst og til diegivende søer, og FEso = Foderenheder til søer. Foderenheder… Read more »

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne