Kapitelstaksten 2019

del

I vores område er prisen på byg og hvede faldet, og stadig højre end i 2017.

Kapitelstaksterne er udregnet på baggrund af de gennemsnitlige kornpriser fra høst og frem til slutningen af året.

For byg er prisen på landsplan faldet med 13 procent og for hvede med 17 procent. Faldet skyldes en god høst i 2019, den samlede høst af korn, raps og bælgsæd var 38 procent over høstresultatet i 2018.

 Figur 1: Udvikling af kapitelstaksten fra 2005 for Sjælland og de omkringliggende øer.

 

Kapiteltaksterne er de vægtede gennemsnitlige kornpriser, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere fra høst til slutningen af året. I de indberettede priser er diverse fradrag/omkostninger fratrukket.

Fra Sjælland med omkringliggende øer:
(Danmarks Statistik)
Vinterhvede 108,33
Vårbyg 113,51

Tabel 1. Kapitelstaksten i 2015, 2016, 2017, 2018 fordelt op områder, kr.pr hkg.
Område Afgrøde 2015 2016 2017 2018 2019
Sjælland med omliggende øer Byg  116,7  102,24  109,77 129,87 113,5
Hvede  103,13  99,03  102,07 132,0 108,3
Lolland-Falster med omliggende øer Byg  122,37  102,39  107,12 129,32 123,1
Hvede  104,24  96,87  100,1 125,3 109,6
Hele landet Byg  117,33  101,53  110,55 133,9 117,0
Hvede  109,86  102,46  107,32 136,44 113,9

Prisen for byg er en blanding af malt- og foderbyg priser, og hvedeprisen er en blanding af foder-, industri og brødhvedepriser vægtet med den mængde, de respektive kvaliteter udgør af den samlede mængde.

Korrigeret kapitelstakst (KK) i forhold til udbytte

I tabel 2, fremgår de korrigerede kapitelstakster for Sjælland med omliggende øer. Formel for udregningerne er:

KK = Kapitelstakst + (1947,58 / reference udbyttet i hkg/ha)

Værdien af basisrettighederne er grundbetaling (1330,34) + grønstøtte (617,24)
Der er ikke korrigeret for finansiel disciplin.

Tabel 2. Korrigeret kapitelstakst på Sjælland med omliggende øer for vinterhvede og byg, 2019.
Vinterhvede Vårbyg
Reference udbytte korrigeret takst Reference udbytte korrigeret takst
70 136,15 50 152,46
75 134,30 55 148,92
80 132,67 60 145,97
85 131,24 65 143,47
90 129,97 70 141,33
95 128,83 75 139,48
100 127,81 80 137,85