Kapitelstaksten 2017

del

I vores område ligger prisen på byg stadig højere end prisen på hvede, hvilket har været tilfældet de sidste syv år.

Kapitelstaksterne er udregnet på baggrund af de gennemsnitlige kornpriser fra høst og frem til slutningen af året.

For byg er prisen på landsplan steget med 8,9 procent og for hvede med 4,7 procent. Udviklingen betyder, at gennemsnitsprisen på byg atter er højere end på hvede. Prisen på byg har ligget gennemsnitligt højere end prisen på hvede i syv af de seneste ti år.

 Figur 1: Udvikling af kapitelstaksten fra 2005 for Sjælland og de omkringliggende øer.

Kapiteltaksterne er de vægtede gennemsnitlige kornpriser, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere fra høst til slutningen af året. I de indberettede priser er diverse fradrag/omkostninger fratrukket.

Fra Sjælland med omkringliggende øer:
(Danmarks Statistik)
Vinterhvede 102,07
Vårbyg 109,77

Tabel 1. Kapitelstaksten i 2015, 2016, 2017 fordelt op områder, kr.pr hkg.
Område Afgrøde 2015 2016 2017
Sjælland med omliggende øer Byg  116,7  102,24  109,77
Hvede  103,13  99,03  102,07
Lolland-Falster med omliggende øer Byg  122,37  102,39  107,12
Hvede  104,24  96,87  100,1
Hele landet Byg  117,33  101,53  110,55
Hvede  109,86  102,46  107,32

Prisen for byg er en blanding af malt- og foderbyg priser, og hvedeprisen er en blanding af foder-, industri og brødhvedepriser vægtet med den mængde. De respektive kvaliteter udgør af den samlede mængde.

Korrigeret kapitelstakst (KK) i forhold til udbytte

I tabel 2, fremgår de korrigerede kapitelstakster for Sjælland med omliggende øer. Formel for udregningerne er:

KK = Kapitelstakst + (1867,75 / reference udbyttet i hkg/ha)

Værdien af basisrettighederne er grundbetaling (1282,4) + grønstøtte (585,35)
Der er ikke korrigeret for finansiel disciplin.

Tabel 2. Korrigeret kapitelstakst på Sjælland med omliggende øer for vinterhvede og byg, 2017.
Vinterhvede Vårbyg
Reference udbytte korrigeret takst Reference udbytte korrigeret takst
70  128,8 50 147,1
75  126,9 55  143,7
80  125,4 60  140,9
85  124,0 65  138,5
90  122,82 70  136,5
95  121,7 75  134,7
100  120,8 80  133,12