Kapitelstaksten 2018

del

I vores område ligger prisen på byg og hvede på samme niveau, og det højeste siden 2013.

Kapitelstaksterne er udregnet på baggrund af de gennemsnitlige kornpriser fra høst og frem til slutningen af året.

For byg er prisen på landsplan steget med 21 procent og for hvede med 26 procent. Den dårlige høst i 2018 har ført til høje priser på både byg og hvede. Det højeste niveau set i flere år, kun overgået af 2012, hvor priserne var rekord høje.

 Figur 1: Udvikling af kapitelstaksten fra 2005 for Sjælland og de omkringliggende øer.

Kapiteltaksterne er de vægtede gennemsnitlige kornpriser, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere fra høst til slutningen af året. I de indberettede priser er diverse fradrag/omkostninger fratrukket.

Fra Sjælland med omkringliggende øer:
(Danmarks Statistik)
Vinterhvede 132,00
Vårbyg 129,87

Tabel 1. Kapitelstaksten i 2015, 2016, 2017, 2018 fordelt op områder, kr.pr hkg.
Område Afgrøde 2015 2016 2017 2018
Sjælland med omliggende øer Byg  116,7  102,24  109,77 129,87
Hvede  103,13  99,03  102,07 132,0
Lolland-Falster med omliggende øer Byg  122,37  102,39  107,12 129,32
Hvede  104,24  96,87  100,1 125,3
Hele landet Byg  117,33  101,53  110,55 133,9
Hvede  109,86  102,46  107,32 136,44

Prisen for byg er en blanding af malt- og foderbyg priser, og hvedeprisen er en blanding af foder-, industri og brødhvedepriser vægtet med den mængde. De respektive kvaliteter udgør af den samlede mængde.

Korrigeret kapitelstakst (KK) i forhold til udbytte

I tabel 2, fremgår de korrigerede kapitelstakster for Sjælland med omliggende øer. Formel for udregningerne er:

KK = Kapitelstakst + (1865,91 / reference udbyttet i hkg/ha)

Værdien af basisrettighederne er grundbetaling (1278,16) + grønstøtte (587,75)
Der er ikke korrigeret for finansiel disciplin.

Tabel 2. Korrigeret kapitelstakst på Sjælland med omliggende øer for vinterhvede og byg, 2018.
Vinterhvede Vårbyg
Reference udbytte korrigeret takst Reference udbytte korrigeret takst
70 158,66 50 167,19
75 156,88 55 163,80
80 155,32 60 160,97
85 153,95 65 158,58
90 152,73 70 156,53
95 151,64 75 154,75
100 150,66 80 153,19