Kan jeg spare på mine maskinomkostninger?

del

Høsten er overstået, og efterårssåning er godt i gang. Er der penge tilbage til at investere i en ny traktor? Hvor står vi hen efter årets høst og hvor er der penge at spare? En af de store ‘pengeslugere’ er vores maskinpark. Lad os se lidt nærmere på den.

Hvis du har fået lavet en driftsgrensanalyse med benchmarking, kan du fortælle, hvor store dine maskinomkostninger er. For 2017 ligger gennemsnittet for bedrifter med salgsafgrøder på 3.500 kr./ha, men der er store forskelle mellem samme type bedrifter.

Maskinomkostninger (ekskl. løn) for planteavlsbedrifter består af:

  • Vedligehold maskiner
  • Brændstof
  • Afskrivninger på maskiner
  • Forrentning af maskinværdi (5 %)

De sidste 5 år ligger maskinomkostninger (ekskl. løn) pr. ha stabilt omkring 3.500 kr./ha. Det tyder på, at strukturudviklingen umiddelbart ikke medvirker til faldende maskinomkostninger/ha på de enkelte bedrifter. For at kunne sammenligne bedrifter, der bruger meget maskinstation, med bedrifter der bruger lidt maskinstation, skal lønomkostninger medtages. Den gennemsnitlige løn til ejer og medarbejdere for driftsgrenen salgsafgrøder, udgør i 2017 omkring 1.450 kr./ha.

Spredning i maskinomkostninger, bedrifter med salgsafgrøder

(Seges, Maskinomkostninger på planteavlsbrug, M.G. Hansen, 29.8.2018)

 

Den tredjedel af de analyserede bedrifter, der har de laveste maskinomkostninger, har maskinomkostninger, der er 47 % mindre end den tredjedel, der har de højeste maskinomkostninger. Der er mere end 2.000 kr./ha forskel mellem den laveste og højeste tredjedel.

På en bedrift med 200 ha betyder det 400.000 kr. til forskel! Det kan derfor godt betale sig at kigge lidt nærmere på dine maskinomkostninger.

Din driftsøkonomikonsulent kan lave en driftsgrensanalyse og benchmarking for dig. Vi sammenligner dine resultater med lignende bedrifter. På den måde kan du se, hvordan du ligger i forhold til dine kollegaer.

Hvis du tør, kan en maskinanalyse være næste step, for at finde netop de maskiner der sluger dine penge!

Skriv allerede nu i kalenderen:

Tirsdag den 2. oktober afholder Østdansk Landboforening et fyraftensmøde ‘Aktuel Økonomi – på baggrund af høst 2018’ kl. 16.00 – 18.00. Meld til her