Julegaver & julefrokost

del

Det er snart jul!

Det er snart jul og på mange arbejdsplader betyder det, at der bliver gjort noget ekstra for de ansætte. Hvad kan man som arbejdsgiver tillade sig?

Julegaver
Julegaver i form af ting gaver til en værdi af højst 800 kr. er altid skattefrie, men indgår i beregningen af den samlede værdi. Det samlede skattefri beløb i 2018 (bagatelgrænsen) er på 1.100 kr. årligt. Overskrider du bagatelgrænsen, skal hele beløbet beskattes. Dog kan en julegave på maks. 800 kr. altid gives skattefri. Hvis du i løbet af året allerede har givet et personalegode til 600 kr. og en julegave til 800 kr. skal din medarbejder selvangive 600 kr. (alle beløbene er inkl. moms), da det samlede beløb kommer over bagatelgrænsen på 1.100 kr.

Kontanter, gavekort og lignende
Når du giver gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter, skal medarbejderen altid beskattes af det. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.100 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder. Som arbejdsgiver har du pligt til at indberette gaven, hvis det er en kontantgave eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.100 kr. Medarbejderen skal oplyse beløbet på selvangivelsen, hvis arbejdsgiveren i år har givet flere gaver og værdi tilsammen overstiger 1.100 kr. Beløbet skal oplyses i rubrik 20.

Som arbejdsgiver skal du indberette beløbet og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Julefrokost til ansatte
Hvis du gerne vil invitere dine ansatte og måske også deres ægtefæller ud til en julefrokost med spisning og live-musik og eventuelt også efterfølgende overnatning på hotel, er der fradrag for udgiften som en personaleudgift. Når du selv deltager til julefrokosten sammen med alle ansatte, er der også fradrag for udgiften til din deltagelse.

Som arbejdsgiver har du også fradrag for udgifter til en julefrokost, der vedrører ulønnede medhjælpere. Men der er ikke fradrag for en udgift til julefrokost for en ejer uden ansatte. Her er der nemlig ikke tale om en driftsudgift altså en udgift for at ”erhverve, sikre og vedligeholde” indkomsten. Hvis der deltager samarbejdspartnere i julefrokosten, skal dette behandles som repræsentation, hvor der kun er fradrag for 25 % af udgifterne.

For de ansatte er der tale om et skattefrit personalegode, når arrangementet har et rimeligt omfang og varighed. Den ansatte skal altså ikke beskattes.

Hvad med momsen ved julefrokoster?
Hvis julefrokosten holdes på en restaurant, et hotel eller andet. Kan der foretages fradrag for 25 % af momsen af udgifterne til bespisning i momsregnskabet. Dette gælder også for bespisnings udgifter for arbejdsgiveren og dennes ægtefælle. Derimod kan der ikke trækkes moms fra, hvis julefrokosten afholdes i virksomhedens egne lokaler. Momsen af udgifter til musik og underholdning kan ikke fratrækkes i momsregnskabet. I det omfang der ikke er fradrag for momsen i momsregnskabet, indgår momsbeløbet i den udgift som arbejdsgiveren skattemæssigt har fradrag for.

Ring og spørg din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl.