Jordfordeling

del

d. 1. september åbnes for ansøgninger om tilskud til erhvervsmæssig jordfordeling mellem landbrugsejendomme. Og det sker efter først-til-mølleprincippet.

‘Ansøgning om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling’ er offentliggjort d. 16. juli (BEK nr. 743) . Denne ordning er regeringens svar på sidste års tørkepakke og har en ramme på 10 mio.kr. Skemaet og den endelige vejledning foreligger ikke endnu, men forberedelserne kan med fordel startes op.

Da der gælder først-til-mølleprincip, er det med at være forberedt, når I vil have del i puljen. Nogle krav som skal opfyldes:

  • mindst fem lodsejere
  • min. 100 ha til omfordeling
  • arronderingsmæssige fordele
  • der skal afsiges jordfordelingskendelse for projektet
  • det er sammenslutningen af lodsejere der skal søge om tilskuddet, f.eks. som frivillig forening, med eget cvr.nr. og nemkonto

Der gives maksimalt tilskud på  3.500 kr. pr. omfordelt ha. Det er først når vejledningen bliver bekendtgjort, at vi med sikkerhed kan vide, hvad man konkret kan søge tilskud til. Ansøgsperioden lukker d. 15.november 2019.