Jordbrugets prisforhold 2020

del

Danmarksstatistik har netop udgivet publikationen om priser på de produkter landmænd sælger.

Jordbrugets prisforhold 2020 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne. Svin, der som det dominerende landbrugsprodukt tegner sig for næsten halvdelen af den animalske produktion, steg med 6 procent i pris i forhold til 2019 efter en stigning på 28 pct. året før. Prisen på mælk faldt med 3 procent i forhold til 2019, og det samme gjorde prisen på planteprodukter fra mark. Prisen på gartneriprodukter steg med 3 procent.

Læs mere på Dansk Statistiks hjemmeside her.