Jordbrugets prisforhold 2019

del

Publikationen hos Dansk Statistik, Jordbrugets prisforhold 2019, handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne.

Svin, der som det dominerende landbrugsprodukt tegner sig for næsten halvdelen af den animalske produktion, steg med 28 pct. i pris ift. 2018, og priserne på animalske produkter som helhed steg med 10 pct. ift. 2018. Prisen på mælk faldt med 4 pct. ift. 2018, men ligger fortsat 11 pct. højere end prisen i 2015, det skriver Dansk Statistik på deres hjemmeside, hvor man også kan downloade publikationen.

Bedre bytteforhold for jordbruget i 2019
Jordbrugets prisforhold 2019 følger både priserne på de produkter, som landmændene og gartnerne sælger, og de varer og tjenesteydelser mv., som de anvender i produktionen. Derudover beskrives forholdet mellem disse priser – det såkaldte bytteforhold i jordbruget.
Bytteforholdet for dansk jordbrug steg med 6 procentpoint fra 2018 til 2019 og var dermed væsentlig bedre end i 2018 men stadig lidt lavere end i 2017. Prisforholdene set fra producenternes side var således bedre i 2019 end i 2018.
I publikationen beskrives desuden mængdeudviklingen for et udsnit af landbrugets produkter. Det giver et bredere grundlag for at indikere den aktuelle økonomiske udvikling i jordbruget.

Andre udpluk fra publikationen:
• Priser på vegetabilske produkter steg i 2019 – landbrugets markafgrøder med 2 pct., mens gartneriprodukter steg med 4 pct.
• Prisen på pelsskind faldt 11 pct. og ligger nu 51 pct. under prisen i 2015.
• Prisen på slagtekyllinger var uændret ift. 2018, og prisen på oksekød faldt med 6 pct.