Jordbruget er faldet med 10 pct. på halvtreds år

del

På halvtreds år er det danske areal med jordbrug faldet med 10 pct. I absolutte tal svarer det til en nedgang på næsten 300.000 ha. Jordbrug omfatter landbrugsafgrøder som fx korn, roer, kartofler og arealer til græsning og gartneriafgrøder som fx grøntsager og frugt. Areal med skov er ikke omfattet. Uagtet faldet er det danske jordbrugsareal stort og udgør over 60 pct. af hele Danmarks areal. Det er langt mere end i nogen af vores nabolande, se Nyt fra Danmarks Statistik, 16. juli 2020. I de seneste 20 år har arealet med jordbrug været næsten konstant.

Læse hele nyheden her.