Jeg får hjælp til at handle (rigtigt)

del

Læs hvad Martin Lyder Andersen fik ud af HandelsERFA, og hvilke fordele et abonnement hos AgroMarkets kan give dig.

AgroMarkets’ analytiker, John Jensen

Vi har indledt et samarbejde med handels- og analyseinstituttet, AgroMarkets, der dagligt analyserer og udsender anbefalinger om køb og salg af råvarer og finansiering til godt 2000 danske landmænd.

AgroMarkets arbejder sammen med en række rådgivningsvirksomheder landet over og arrangerer i fællesskab med dem fx tre gange om året netværksmøderne HandelsERFA. Vi afviklede det første af slagsen fredag den 13. oktober, hvor 28 landmænd deltog.

26-årige Martin Lyder Andersen fra Lundby udtaler:

Jeg fik en masse inputs om fx olieprisens udvikling og foderstoffernes prispolitik, og det er spændende og meget relevant at vide, siger Martin Lyder Andersen. – Men det vigtigste er naturligvis, at AgroMarkets’ handelsrådgiver har styr på råvarepriserne, og på hvordan man får den bedste pris for sine varer. Selvfølgelig ved han ikke mere om fremtiden, end jeg gør. Men han sidder fordybet i markedet hver eneste dag og kender det så godt. Det har jeg slet ikke tid til, hvis jeg også skal have min bedrift til at fungere, siger han.- AgroMarkets’ analytiker, John Jensen, gav os til mødet bl.a. indblik i, hvordan deres købs- og salgsanbefalinger opstår. Fx sagde han om det seneste købssignal på gødning, at de havde været heldige at få sendt signal ud på det rigtige tidspunkt. Jeg har tidligere siddet og lyttet til en analytiker, der skældte os ud over ikke at handle på de rigtige tidspunkter. Så det er dejligt forfriskende at møde John Jensens ydmyge tilgang til sit arbejde, siger Martin Lyder Andersen.

Ud over de populære møder om råvarehandel og finansiering sender AgroMarkets købs- og salgssignaler ud flere gange om året, opdaterer deres hjemmeside alle hverdage med priser, analyser og anbefalinger om en række vigtige obligationer, renter, landbrugsråvarer og planteværn. Ligesom AgroMarkets de seneste måneder har udvidet forretningsområdet væsentligt, så man nu fx har fået mere fokus på handel med sukker, maltbyg, økologi og gødning.

HandelsERFA – dit netværk om råvarer og finans

Det er planen, at netværksmøderne skal afvikles 3 gange om året, og der vil bl.a. blive talt om risikostyring, driftsoptimering og ikke mindst råvare- og finansieringsstrategier med faste indlæg om køb og salg af råvarer og aktuel renteudvikling. I løbet af sæsonen vil gruppen også få besøg af relevante eksperter for at diskutere specifikke emner, som medlemmerne kunne have interesse i. Måske gårdråd kontra bestyrelse, forsikringer og indkøbsforeninger.

Til møderne deltager typisk 15 – 40 landmænd, så du bliver del af et godt og effektivt netværk, du kan trække på efter behov. Maria Skov Wegner, Østdansk Landboforening, er klar med mere info og til at modtage din tilmelding. Tlf. 5679 1932, msw@ostdansk.dk.