Integrationsgrunduddannelses-ordning IGU bliver forlænget

del

Private virksomheder der ansætter flygtninge i IGU-forløb, kan fortsat se frem til en bonus på 40.000 kr.

I 2016 blev integrationsuddannelsen indført som en 3-årig forsøgsordning. Forsøget skulle løbe frem til 30. juni 2019. Ordningen har indtil nu ført til registrering af 1.980 aftaler. På den baggrund er det besluttet at forlænge forsøgsordningen med 3 år. Ordningen løber frem til 30. juni 2022. Det betyder at du kan ansætte en flygtning igennem dette forløb, med en bonus på 40.000 kr.

Kort om ordningen

Integrationsgrunduddannelsen er et 2-årigt forløb, bestående af et skoleforløb og et praktikforløb. Idet praktikforløbet udgør den bærende del af integrationsuddannelsesforløbet, har man stillet en bonus i sigte til de private virksomheder, som vælger at ansætte en flygtning i et integrationsuddannelsesforløb. Den private virksomhed kan se frem til en bonus på 40.000 kr., udbetalt over to gange. Der udbetales 20.000 kr., når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og 20.000 kr., når udlændingen har været ansat i 2 år, og forløbet er fuldført.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode. IGU er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Lovgivningen om IGU trådte i kraft den 1. juli 2016.

Et IGU-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 20 ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end fem år.

Ordningen er etableret som en mulighed for nytilkomne, hvis kompetencer ikke kan oppebære et arbejde på ordinære danske løn- og ansættelsesvilkår. Den var oprindeligt en forsøgsordning, der skulle løbe i tre år.

Kilde: beskæftigelses ministeriet. www.bm.dk, pressemeddelelse af 25. februar 2019, Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge IGU’en