Indkaldelse til generalforsamling 2020

del

Ordinær generalforsamling afholdes den 17. marts 2020.

Jørgen Petersen, formand aflægger beretning ved generalforsamlingen i 2019 i Østdansk Landboforening

Østdansk Landboforening indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. marts og afholdes Østdansk Landboforening Center Allé 6, 4683 Rønnede.

Dagsorden og revideret regnskab 2019 sendes til medlemmer.

Program

 • Kl. 18.15           Foreningen er vært ved spisning
 • Kl. 19.00           Generalforsamling, se dagsorden

Tilmelding til spisning

Hvis du ønsker at deltage i spisningen beder vi dig om tilmelding enten via linket her eller på tlf. 5679 1900.

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
 5. Beretning og regnskab for Indkøbs- og Finansieringsforeningen
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag til vedtægtsændring § 4
 7. Valg til bestyrelsen
  Formand
  Jørgen Petersen    (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlemmer
  Ole Elbæk                             (modtager genvalg)
  Arne Jørgensen                    (modtager genvalg)
  Henrik Nordgård Hansen      (modtager genvalg)
  Lars Korsholm Hansen         (modtager genvalg)
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Venlig Hilsen
Jørgen Petersen, formand