Indberetning af sprøjtejournaloplysninger

del

Miljøstyrelsen har de seneste dage udsendt en påmindelse vedr. indberetning af sprøjtejournaloplysnniger for planperioden 2017/18.

Miljøstyrelsen har de seneste dage udsendt en påmindelse vedr. indberetning af sprøjtejournaloplysninger for planperioden 2017/18. Hvis du mener, at du ikke er pligtig til at indberette sprøjtejournaldata, så kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter. Det er tænkt som en service og bliver ikke yderligere fulgt op.

Hvem skal indberette sprøjtejournal?

  • Jordbrugsvirksomheder der samlet dyrker areal over 10 ha eller derover.
  • Juletræer og pyntgrønt er landbrugsafgrøder og skal derfor indberettes.
  • Gatnerier, frugtplantage, planteskole, producenter af frilandsgrønsager mv., der har en årlig omsætning 50.000 kr eller derover.

Vi har erfaret, at flere af jer har modtaget en påmindelse, selv om I enten ikke længere er aktive, har solgt virksomheden, har et samlet dyrket areal på under 10 ha, har bortforpagtet jorden, eller af andre årsager ikke mener, at I er pligtige til at indberette jeres pesticidforbrug.

Kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter

Hvis du mener, at du ikke har pligt til at indberette pesticidforbrug, kan du logge sig ind i SJI-systemet via www.mst.dk med dit NemID for Erhverv, og på ”Min side” markere, at du ikke er indberetningspligtig ved at fjerne fluebenet i feltet ”Indberetningspligt”. Så vil du ikke blive rykket for indberetning fremover.

Mange af de berørte personer har ikke NemID for Erhverv. Derfor tilbyder Miljøstyrelsen, at man via telefon eller e-mail kan gøre opmærksom på, at man ikke er pligtig til at indberette sprøjtejournaloplysninger.

Du kan henvende dig til Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon 72 54 44 66 (telefontid mandag-torsdag kl. 9:30 – 16 og fredag kl. 9:30 – 15), eller sende en e-mail til info@mst.dk. Du skal som minimum oplyse sit navn og CVR-nummer og begrundelsen for, at du ikke er pligtig til at indberette sprøjtejournaloplysninger.

Ændret bekendtgørelse fra august

Der er ikke længere en bagatelgrænse, der friholder jordbrugere med under 10 ha fra pligten til at føre sprøjtejournal. Har du et samlet dyrket areal (incl. juletræer, MVJ) på under 10 ha, skal du fra den 1. august 2018 føre sprøjtejournal.  Det betyder bl.a., at jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter mv., skal føre journal over forbruget af pesticider.

Der er dog stadig ikke en krav om indberetning af sprøjtejournal.