Indberetning af “gamle” gødningsregnskaber

del

Landbrugsstyrelsen oplyser, at det er sidste chance for at indberette gamle gødninsregnskaber

Gødningsregnskaberne for 2016/2017 skulle være indberettet senest den 31. marts 2018, og landbrugsstyrelsen oplyser, at ca. 500 landmænd fortsat har undladt at indberette deres gødningsregnskab.

Hvis du tidligere har modtaget rykkerbrev og blevet gjort opmærksom på, at du mangler at indberette gødningsregnskabet for 2016/2017, vil sagen uden yderligere varsel, blive sendt videre til politiet.

Langt de fleste af jer har indberettet gødnigsregnskabet i samarbejde med jeres planteavlskonsulent.

Hvem skal indberette gødningsregnskab?

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret. Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det gælder også, hvis du:

  • Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august 2016
  • Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august 2016
  • Ikke har brugt gødning