Indberetning af brugt udsæd

del

Danske sortsejere har sendt brev omkring brug af certificeret såsæd og egen hjemmeavlet udsæd. Uanset hvilken type du anvender, skal det indberettes.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne