Indberetning af brugt udsæd

del

Deadline i dag den 7. maj 2021.

Danske sortsejere har sendt brev omkring brug af certificeret såsæd og egen hjemmeavlet udsæd. Uanset hvilken type du anvender, skal det indberettes.

Det kan indberettes via deres hjemmeside, eller direkte via nedenstående links:

Har du spørgsmål kan du kontakte dem på info@sortsejere.dk eller 52 37 27 03.

De gør opmærksom på, at du er forpligtet til at indberette, uanset om du anvender hjemmeavlet udsæd eller udelukkede anvender certificeret såsæd.

Endvidere gøres opmærksom på, at bedrifter på under 17,6 ha. er fritaget for licenspligt for hjemmeavlet udsæd.