Ikke alle får udbetalt tilskud inden 30. juni

del

Landbrugsstyrelsen har indtil nu udbetalt ca. 93 mio. kr. i plejegræs-tilskud. På økologisk arealtilskud har man udbetalt ca. 259 mio. kr. til ca. 87 procent af ansøgerne. Desværre forventer de ikke at nå målet om at udbetale alle plejegræs– og økologitilskud senest 30. juni. Ansøgningsrunden for nye tilsagn udskydes til det sene efterår.

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen har nu udbetalt tilskud til plejegræs på ca. 93 mio. til ca. 3.900 landmænd, svarende til 84 procent af ansøgerne. Vi har udbetalt tilskud til ca. 87 procent af sagerne om økologisk arealtilskud, det vil sige, at vi har udbetalt tilskud til ca. 3000 landmænd, der tilsammen har fået udbetalt ca. 259 mio. kr.

Desværre står det nu klart, at vi ikke kan nå at udbetale tilskud til de resterende sager inden 30. juni. For begge ordninger forventer vi først at have udbetalt de sidste tilskud inden udgangen af 2020.

Det skyldes bl.a., at de resterende sager på plejegræs skal behandles manuelt. Det gælder derudover for begge ordninger, at en række sager er ramt af IT-fejl, hvilket gør dem mere komplekse at behandle end forventet.

Læs hele nyheden fra Landbrugsstyrelsen her.