I fremtiden skal alle danske landbrugere opfylde et krav om areal med permanent græs

del

I dag sikrer konventionelle landbrugere kollektivt, at Danmark opretholder et areal med permanent græs svarende til arealet med permanent græs på konventionelle landbrug i 2015. Fra 2023 bliver økologer også omfattet af kravet, og referenceåret flyttes til 2018, skriver Landbrugsstyrelsen på deres hjemmeside.

Læs mere om kravet om permanent græs og se udviklingen på området her.