Hvornår må du jordbehandle før såning af vårsæd?

del

Det afhænger af din jordtype. Som udgangspunkt må du ikke foretage jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder fra høst og frem til 1. oktober.

  • Fra 1. oktober må du jordbehandle på lerjord, JB 7-9, hvis der ikke er etableret efterafgrøder
  • Fra 1. oktober må du nedvisne ukrudt på alle jordtyper. Husk at Brak først må nedvisnes efter 1. januar.
  • Fra 1. november må du jordbehandle på lerjord, JB 5-6 og 10-11
  • Fra 1. februar må du jordbehandle på sandjord, JB 1-4
  • Fra 20. oktober må efterafgrøder nedvisnes eller destrueres – pløjning af efterafgrøder skal følge jordbehandlingsreglerne

På arealer med pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder må der tidligst jordbehandles efter 20. oktober uanset jordtype. Hvis efterafgrøderne er etableret efter 20. august, udskydes destruktionsdatoen tilsvarende.

Der er dog enkelte undtagelser for jordbehandlingsreglerne. Hvor der i år har været dyrket roer eller der skal dyrkes roer i 2021, er der ikke restriktioner.

Tilsvarende må der jordbehandles fra 1. november, hvis der har været dyrket kartofler i 2020, eller hvis der skal være lægge- eller spisekartofler i 2021.

Hvis du har MFO græsudlæg må det destrueres fra 20.oktober. Dog må MFO græsudlæg i majs ikke nedvisnes eller destrueres før 1. marts.