Hvorfor skal jeg udfylde lagerbeholdning på min statusseddel?

del

På statusopgørelsen bliver du bl.a. spurgt om at udfylde dit lagerholdning pr. 31.december. Det kan være korn der ikke er blevet solgt i høståret, eller grovfoder. Hvorfor er det vigtigt at have med?

Er du gået i gang med at udfylde statusseddelen? Og har du målt dine beholdninger op? Det er ikke godt nok med gætværk, selvom du måske ikke direkte kan se ideen i at måle nøjagtigt op.

Den rigtige beholdning er vigtigt for resultatet

Forestil dig at du skønnede sidste år der lå 300 tons byg på lager pr. 31. december, som du havde solgt til 1,30 kr. og blev hentet i februar 2018. Budgetopfølgningen i løbet af året viste, at der rent faktisk kun blev hentet 200 tons byg. Det betyder at resultatet fra 2017 var 130.000 kr. lavere end det der fremgår i årsrapporten. Dette beløb bliver så sat ind i det nye årsrapport for 2018, som regulering fra tidligere år. I dette tilfælde starter resultatet for 2018 allerede med et minus på 130.000 kr.

Hvis der hvert år er væsentlige afvigelser på lagerbeholdningen, vil årsrapporten ikke give det rigtige billede af bedriften, hvorved det bliver mindre pålideligt.

Hvorfor det interne foderlager er vigtigt

På bedrifter med planteavl og dyr, vil der altid være en intern overførsel fra mark  til stald. Hvis man kigger på bedriften som helhed, er det, det samlede resultat der gælder. For at kunne finde ud af, om det er i marken eller i stalden, som du kan forbedre dig bedst, er en opdeling væsentlig. Det korn, som marken producerer til grisene i stalden, er en vigtig grundsten for griseproduktionen. Producerer marken ikke det korn, som grisene skal bruge, skal der indkøbes supplerende foder. Stalden skal derfor stille krav til marken, selvom det er internt.

Det samme gælder hos kvægproducenter. Der produceres grovfoder på markerne til brug i kostalden. Men er du den bedste til at producere grovfoderet eller skal du lave en aftale med en dygtig nabo? Eller skal du producere grovfoderet på nogle andre marker? Det betyder noget for din indtjening, om du har brug for 50 ha majs (à udbytte 12.000 FE) eller 60 ha (à udbytte 10.000 FE). Det giver den samme ensilagemængde, men 10 ha til forskel! Det kan du nok udnytte på anden vis.

Benchmarking

Når vi ser på din bedrift i sammenligning med andre, sammenligner vi dine driftsgrene særskilt med andre. Det giver et reelt overblik over dine stærke og svage sider på mark og stald, eller andre erhverv. Her er det vigtigt at du har givet et reelt bud på dine lagre. Når du har overvurderet dit kornlager, snyder du dig selv og du bliver straffet i næste års resultat. Undervurderer du til gengæld, så er dit benchmarkingsresultat ikke godt nok.

Derfor: regn på de rigtige lagerbeholdninger, så dit årsrapport er retvisende.