Hvorfor du skal tage til Store Frødag den 19/6 2019?

del

#Gode grund nr. 1!

Guidet tur nr. 1

Landsforsøg med svampebekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse i Spinat

Her får du rig lejlighed til at diskutere spinatdyrkning generelt.

Etablering, gødskning ukrudtsbekæmpelse, radrensning sygdomsbekæmpelse, skårlægning og høst. Året i år har visse steder haft en meget uens fremspiring, som stiller særlige krav til skårlægning og høst.

Parcellen er anlagt som et landsforsøg med 10 svampebehandlinger. De forskellige svampesygdomme gennemgår vi, og der er fokus på nye svampebekæmpelses strategier i forhold til de gamle.

Der er der udover anlagt et ukrudtsforsøg med kendte ukrudtsstrategier, hvor vi sammenligner midler og strategier, som vi håber at vi kan tage i anvendelse i fremtiden. Ukrudtsstrategierne vil blive diskuteret. Du får også mulighed for at se effekten af ukrudtssprøjtning udført med logaritmesprøjte.

Vi har 8 gode grunde til, hvorfor du skal tage til Store Frødag, følg med i de 8 gode grunde  – de uploades her på siden løbende…