Hvorfor du skal tage på Store Frødag?

del

#Gode grund nr. 2

Guidet tur nr. 2

Afpudsning i rødsvingel med rotorklipper, slagleklipper, skiveslåmaskine og får
De enkelte maskiners måde at arbejde på, vil være visualiseret vha. parceller, hvor de enkelte maskiner har kørt og fårene har afgræsset.

Det er er tydeligt at se sporerne efter de forskellige afpudsninger. Parcellerne blev afpudset sidste gang i uge 42 i 2018.

Vi skal diskutere emner som tidspunkt for afpudsning, afpudsningshøjde, antal gange der skal afpudses, maskinkapacitet mm.

Der er mulighed for at vurdere graden af findeling og spredning af materialet efter afpudsningen der vil finde sted få dage før den 19/6, og betydning for græsmarkens frøsætning.
Visuelle bedømmelser af antal frøbærende strå bliver udført af Aarhus Universitet, Flakkebjerg.
Tromling af frømarken er også et emne. Kan vi tromle for sten, og hvor sent kan det gøres uden at skade afgrøden?
De generelle dyrkningsbetingelser og udfordringer for 2019 skal vi også drøfte på denne tur.

Vi har 8 gode grunde til, hvorfor du skal tage til Store Frødag, følg med i de 8 gode grunde  – de uploades her på siden løbende…