Hvorfor du skal tage på Store Frødag

del

#Gode grund nr. 3

Guidet tur nr. 3

Gødskning og vækstregulering i strandsvingel (2 landsforsøg)

Vi skal belyse, hvordan strandsvingel dyrkes optimalt. Det gælder bl.a. mht. vækstregulering, gødskningsstrategi og kvælstofmængde. Hvilke vækstreguleringsmidler kan vi bruge? Hvad er optimalt efter de nye restriktioner som blev indført sidste år? Et forhold som er blevet særdeles vigtigt efter sidste års tørke, og forårets tørke i 2019. På denne parcel arbejder vi efter landsforsøgs planer.

Forsøg 1

2 faktorforsøg med 9 gødskningsstrategier, 4 vækstreguleringsstrategier og 4 gentagelser

Forsøg 2

Vækstreguleringsforsøg med 11 forsøgsled og 4 gentagelser

Denne session vil have indlæg af dygtige rådgivere fra DLF og Flakkebjerg. De tager udgangspunkt i de to landsforsøg, hvor en rig variation af forskellige dyrkningsfaktorer giveren stor mulighed for diskussion af hvad optimal produktion er. Effekterne af de forskellige behandlinger er tydelige. Vækstreguleringen i forsøget er udført på trods af særdeles voldsom tørke og stik modsat rådgivningen på vækstregulerings tidspunktet. Effekten af kvælstofniveau og kvælstofstrategi ses også tydeligt. Eksempler på tørkestressede planter i forskellig grad demonstreres og diskuteres, med eksperterne. Den generelle indsats i marken diskuteres.

Anvendelsen af droner til bestemmelse af biomasse som beslutningsstøtte for bl.a. vækstregulering vil også blive omtalt.