Hvordan skal du bruge Kerb ?

del

Sprøjtetidspunktet er et kompromis mellem, at ukrudtet ikke bliver for stort, og at jordtemperaturen er faldet til et niveau, der nærmer sig de 10 °C.

Ukrudt i vinterraps, SEGES

Bruger du Kerb 400 SC i vinterraps, bidrager det til at forebygge udvikling af herbicidresistens hos fuglegræs og græsser.

Vi anbefaler dig at anvende 1,0-1,25 l /ha Kerb, hvis du har en stor forekomst af græsukrudt eller fuglegræs.

1 l/ha vil normalt være tilstrækkeligt til bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs, vindaks, rødsvingel, hundegræs og timothe. Du bør bruge 1,25 l/ha, hvor der er meget græsukrudt af agerrævehale, rajgræs, gold og blød hejre, væselhale og flyvehavre.

Kerb har en god virkning på fuglegræs og hæmmer ærenpris og burresnerre, men har begrænset virkning på de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter.

Veludviklede vinterrapsmarker har normalt en god konkurrenceevne mod ukrudt, mens dårligere udviklede marker, har en mindre konkurrenceevne, fx sent såede marker kan have større behov for ukrudtsbekæmpelse. Undersøg om der eventuelt kun er behov for behandling i dele af marken, som fx foragre. I frøgræssædskifter bør du bruge Kerb ved forekomst af græsukrudt til at sanere mod græsserne.

Tidspunkter

Kerb har fået en “normal” godkendelse

Kerb må bruges fra 1. november til 31. december 2017.

Jordtemperatur

Nedbrydningen af Kerb sker langsommere, jo lavere jordtemperatur, Kerb skal optages gennem rødderne og effekten bliver derfor bedre, når der kan sprøjtes, inden ukrudtet udvikler et stort rodnet. Sprøjtetidspunktet er derfor et kompromis mellem, at ukrudtet ikke bliver for stort, og at jordtemperaturen er faldet til et niveau, der nærmer sig de 10 °C..

Sprøjteteknik

Midlet skal optages i ukrudtet via rødderne. Brug derfor en sprøjteteknik, der giver store dråber og gerne en forholdsvis stor vandmængde ved sprøjtning. Du bør undgå sprøjtning før kraftig nedbør, mens sprøjtning inden let regn kan være en fordel, da man hurtigere får vasket aktivstoffet af rapsbladene og ned på jorden.