Hvordan bruger du din egen udsæd?

del

Det er vigtigt at tjekke kvaliteten af udsæden, inden du bruger hjemmeavlet udsæd – og husk at du skal betale forædlerafgift.

Du skal altid forholde dig kritisk til kvaliteten, når du vælger at bruge egen udsæd.
Som udgangspunkt er din egen udsæd være af samme kvalitet som indkøbt udsæd, men oftest kender vi ikke kvaliteten af egen udsæd og du skal derfor være opmærksom på, at der er ingen erstatningsordning, som den du er dækket af, når du køber certificeret såsæd.

Hvad sparer du?

Prisen på certificeret såsæd af vårbyg varierer fra ca. 250 kr. til 350 kr. pr. hkg. afhængig af sort og mængde. Egen udsæd af foderbyg kan p.t. værdisættes til ca. 110 kr. pr. hkg. Hertil skal lægges 30-40 kr. pr. ha i forædlerafgift, afhængig af sorten.

Behandlingsomkostninger til egen udsæd skal også indregnes. Priserne for rensning, bejdsemiddel og bejdsning varierer efter mængde og tidsforbrug, men ligger i størrelsesordenen 50-80 kr. pr. hkg. Hvis kornet ikke bejdses, men bare skal renses, er prisen ca. 20 kr. pr. hkg. lavere.

Den potentielle besparelse ved brug af egen bejdset udsæd ligger altså på ca 150 kr. pr. ha, ved en udsædsmængde på 150 kg pr. ha.

Vær opmærksom på, om køber af avlen stiller krav om, at der har været anvendt certificeret udsæd. Det kan være tilfældet ved salg af avlen til maltbyg.

Krav og forholdsregler

Du bør kun opformere din egen såsæd i et område, hvor der ikke er nævneværdige problemer med ukrudt. I marker eller områder, hvor der er anvendt glyphosatmidler, er der risiko for at spireevnen har taget skade. Omhyggelighed i forbindelse med høst, tørring og lagring af korn til såsæd er også nødvendigt, da det er en forudsætning for, at spireevne og renhed kan bevares. Endelig bør du tjekke tusindkornsvægten, renhed, spireevne og få lavet en behovsanalyse i forhold til bejdsning, hvis du overvejer at bruge din egen hjemmeavlede udsæd.

Bejdsemidler

Såsæd af vårbyg og til dels vårhvede er normalt bejdset mod udsædsbårne svampesygdomme, når du køber det hos grovvareforretningerne.

Vårbyg kan bejdses mod nøgen bygbrand, stribesyge og fusariose.

Vårhvede kan bejdses mod stinkbrand, brunplet og fusariose.

Der er på nuværende tidspunkt ingen godkendte bejdsemidler på markedet til brug i havre.

Fusarium kan skade spireevnen ved kraftige angreb og ved mistanke bør partiet analyseres for angreb.