Hvordan bruger du din egen udsæd?

del

Det er vigtigt at tjekke kvaliteten af udsæden, inden du bruger hjemmeavlet udsæd – og husk at du skal betale forædlerafgift.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne