Hvordan bruger du din egen udsæd?

del

Det er vigtigt at tjekke kvaliteten af udsæden, inden du bruger hjemmeavlet udsæd – og husk at du skal betale forædlerafgift.

Du skal altid forholde dig kritisk til kvaliteten, når du vælger at bruge egen udsæd. Det skyldes at din egen udsæd som udgangspunkt bør være af samme kvalitet som indkøbt udsæd. Der er ingen erstatningsordning, som den, du er dækket af, når du køber certificeret såsæd.

Hvad kan du spare?

Prisen på certificeret såsæd af vårbyg varierer fra ca. 250 kr. til 350 kr. pr. hkg. afhængigt af sort og mængde. Egen udsæd af foderbyg kan p.t. værdisættes til ca. 110 kr. pr. hkg. Hertil skal lægges 30-40 kr. pr. ha i forædlerafgift, afhængigt af sorten.

Behandlingsomkostninger til egen udsæd skal også indregnes. Priserne for rensning, bejdsemiddel og bejdsning varierer efter mængde og tidsforbrug, men ligger i størrelsesordenen 50-80 kr. pr. hkg. Hvis kornet ikke bejdses, men bare skal renses, er prisen ca. 20 kr. pr. hkg. lavere.

Den potentielle besparelse ved brug af egen bejdset udsæd ligger altså på ca 150 kr. pr. ha, ved en udsædsmængde på 150 kg pr. ha.

Krav og forholdsregler

Du bør kun opformere din egen såsæd i et område, hvor der ikke er nævneværdige problemer med ukrudt. I marker eller områder, hvor der er anvendt glyphosatmidler, er der risiko for at spireevnen har taget skade. Omhyggelighed i forbindelse med høst, tørring og lagring af korn til såsæd er også nødvendigt, da det er en forudsætning for, at spireevne og renhed kan bevares. Endelig bør du tjekke tusindkornsvægten, renhed, spireevne og få lavet en behovsanalyse i forhold til bejdsning, hvis du overvejer at bruge din egen hjemmeavlede udsæd.

Bejdsemidler

Såsæd af vårbyg og til dels vårhvede er normalt bejdset mod udsædsbårne svampesygdomme, når du køber det hos grovvareforretningerne.

Vårbyg kan bejdses mod nøgen bygbrand med Redigo Pro 170 FS og mod stribesyge og fusariose med Fungazil A.

Vårhvede kan bejdses mod stinkbrand, brunplet og fusariose med Celest Formula M eller Redigo FS100 og mod stinkbrand og fusariose kan der også bejdses med Redigo Pro 170 FS.

Der er på nuværende tidspunkt ingen godkendte bejdsemidler på markedet til brug i havre. Fusarium kan skade spireevnen ved kraftige angreb og ved mistanke bør partiet analyseres for angreb.