Hvordan benchmarking kommer ind i budgettet

del

Får du lavet budget og budgetopfølgning hvert kvartal og slutter året af med årsrapporten, sammenligner du årsresultatet med det planlagte budget. Får du lavet benchmarking, vil du også kunne se, hvordan dit resultat ligger i forhold til andre.

Når din årsrapport er lavet, er det en lille merudgift at få lavet benchmarking. Det vil dog give dig stor viden om, hvor du ligger i forhold til andre, lignende bedrifter.

Dine resultater fra hver driftsgren (f.eks. planteavl og malkekvæg og grovfoder) bliver sammenlignet med andre landbrug i samme driftsgren. Det afsluttede 2016, og måske også 2017, viser tydeligt sammenhængen her. Udbytterne fra planteavl skuffede hos de fleste. Du har måske ikke nået dit budget, og er utilfreds. Din konsulent har lavet en benchmarking, og konkluderede derimod, at du lå i den bedste tredjedel. Så selv om udbytterne var lave, har der alligevel været nogle ting, som har været god, i forhold til andre.

Økonomistyring

Det er i en benchmarking, at du kan se på hvilke parametre du er god, og hvilke der godt kunne fortjene en ekstra indsats. Hvis benchmarkingen viser, at dine foderomkostninger er noget højere end de andre, som du sammenlignes med, tager du stilling. Siger du: ’Sådan er det bare’, vil resultaterne ikke ændre sig. Eller siger du: ’Hvorfor er de højere, og kan jeg gøre noget ved det? Kan det betale sig?’ Du tager bevidst stilling, og kan derved ændre dit resultat. Det er økonomistyring.

Disse informationer om benchmarking kan bl.a. være med til at prioritere indsatsområder til dit nye budget for 2018. Du styrer din økonomi efter informationerne, du fik fra benchmarking, og det vil give inspiration til nye initiativer. Har du fokus på et område, bliver det prioriteret og udløser handling.

Økonomistyringen består altså i at skabe overblik og forstå sammenhængen mellem beslutningerne og effekterne af beslutningen.