Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?

del

Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvælstofforsyning kan placering af gødning være aktuelt.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne