Hvad hørte vi på planteavlsmødet?

del

Sidste års vækst sæson, resultater fra sidste års forsøg og planer for sæson 2020, resultater fra Store Frødag, forslag til hvordan du holder gæs væk fra din mark og markedsorientering fra Danish Agro.

Præsentationer (PPP):

Året der gik v/ John Voss

Forsøgsarbejde v/Anja Riishøj Hemmingsen og Søren Holmgren

St.frødag v/ Thomas Laugesen og Jeppe Hybholt

Markedsinfo korn og gødning v/ Christian Hjerpsted

Året der gik

John Voss gennem gik sæsonen, et mildt efterår og vinter efterfulgt af en kold maj måned med nattefrost. I efteråret var der lidt nedbør, hvilket gav gode betingelser for efterårs markarbejdet, modsat en våd marts måned der gav udfordringer med forårs markarbejdet.

Der var tidlige gulrustangreb, med en ny aggressiv rase i Benchmark. Mange års observationer viser, at en mild vinter giver meget og tidlig gulrust og det modsatte er tilfældet med en kold vinter med temperaturer under frysepunktet giver lidt gulrust.

Udbyttet har generelt været godt -det højeste i de sidste 5 år. De fleste frøgræsser har givet godt men også udbyttet i korn-arterne, spinat og roer har især i vores område været flotte.

Forsøgsarbejde

Søren Holmgren gjorde os alle opmærksom på at forsøgsarbejde er vigtig, da det kan være året der er skyld i problemet. I 2017 var KWS Irina en forholdsvis ny sort, og den havde meget nedknækning – med det havde den ikke i forhold til de øvrige sorter.

Forsøg viste at flydende gødning kan øge effekten af Atlantis/Cossack med 15-20% på rævehale. Men HUSK at det er ikke altid er en god ide at tilsætte flydende gødning, så ring til din konsulent inden du prøver.

Anja Riishøj Hemmingsen, vores ny forsøgskoordinater, gav os et indblik i forsøgsarbejdet. Forsøg skal løse konkrete problemstillinger/afprøve idéer, understøtte vores rådgivning og se ud i fremtiden.  Til høst i 2020 har vi opstartet flere frøgræs forsøg hvor det undersøges om radrensning kan erstatte kemi. Vi har også anlagt firmaforsøg hvor fx effekten af Mateno Duo undersøges.

Tak for hjælpen til alle vores forsøgsværter.

Store frødag

Jeppe Hybholt og Thomas Laugesen kom med de vigtigste resultater fra forsøgende fra Store Frødag den 19 juni 2019 på Tinghøj:

  • Der var ingen visuel effekt af vækstregulering i standsvingel, men både udbytte og merudbytte viste at en kombination af Medax Top og Moddus M var den bedst løsning. Her benyttes to virkemekanismer og den overholdte også de nye “Moddus-regler”.
  • Forskellige metoder til afpudsning/slåning af rødsvingel, viste at roterklipper og skiveslåmaskive havde en høj kapacitet men kan efterlade større mængde plantemateriale der kan skade frøgræsset. Slagleklipper lavede en god findeling af plantematerialet men en lave kapacitet. Får gav den bedste afpudsning og havde også det højeste udbytte.
  • Foråret 2017, 2018 og 2019 blev der etableret engrapgræs i ærter med forskellige såmetoder, med “landmands” -såmaskiner. Resultaterne viste at det ofte ikke er såmaskinerne der havde indflydelse på etableringen, men i stedet indstillinger og landmandsskab der havde størst betydning.
  • Radrensning og båndsprøjtning i alm. rajgræs viste at den mekaniske metode giver et lavere udbytte end den ren kemiske metode vi kender, og med en tendens til at den sene radrensning har givet afgrødeskade.

Gås gå væk

Bjarne Frost har meget stor erfaring med gåsejagt og regulering af gæs og andre fugle. Han har næste været hele verden rundt for at hjælpe landmænd med deres gåse-problemer. Bjarne fortalte om fuglenes syn der er meget bedre end vores om dagen, de kan se UV-lys. Derfor er det som jæger også vigtig at vælge det rigtig udstyr der ikke lyser op for fuglen, så man bliver set.

Det er desværre ikke muligt at skyde os ud af problemet, regeringen har lavet en vildtforvaltning hvor bestanden kan reguleres, men desværre virker denne metode ikke. Da bestanden reguleres naturlige i meget større omfang end det vi som jæger kan/må regulerer.

Gæs opfører sig som flyvemaskiner og flyver i faste ruter. De lander det samme stede (sover) men spiser forskellige steder afhængig af hvor der er føde og UV-lyset (passageren) føre dem hen. Når du skal jage gæs, skal du finde et sted mellem hvor de spiser og sover, styre deres rute med lokke-gæs og trut. Skyder du et par gæs, vil flokken ofte blive bange og vender ikke tilbage til marken.

Markedsinfo om korn og gødning

Christian Hjerpsted fra Danish Agro var forbi og give information men også vært for maden – tak for det.

Vinterhvede

MATIF har været meget stabil den sidste tid samt meget korn på lager betyder at prisen er stabil og svagt faldene. Selv om vores produktion af hvede er over vores forbrug, importerer Danmark stadig “kvalitets” korn, til kvalitetsfoder og brød/kiks-hvede. Derfor anbefaler Christian at du tænker kvalitets-hvede ind i produktionen, du må ikke anvende vækstregulering og roundup.

Byg

Maltbyg er der igen et stort lager i EU, England har solgt store mængder pga. Brexit og frygten for evt. told. Overvej et alternativ, som grynhavre på kontrakt. Det har flere dyrkningsmæssige fordel, men husk der er krav til ingen slam, vækstregulering og roundup.

Raps

Har der været stigende priser, da der har været lavere produktion end forbrug.

Christian opfordre til i passer på jeres vare også når det ligger på lager.

Gødning

Prisen har generelt været høj i år pga. valuta-priser, told fra lande uden for EU og England holder på deres egen gødning. DAP gødning har dog haft en forholdsvis lav pris.